0

TT Print digipöörde projekt 20.1.01.23-0332

TT Print OÜ sai meetme „Ettevõtete digipööre” raames toetust summas 119 500 eurot, mille abil viiakse perioodil 21.02.2023-15.08.2024 ellu projekt „TT Print pakkimistoodete investeering“. Projekti on rahastanud Euroopa Liit taasterahastu NextGenerationEU vahenditest.

Projekti eesmärgiks on suurendada ettevõtte tootmisprotsesside digitaliseeritust läbi tänapäevasemate tootmisliinide ning digitaalsete tarkvaralahenduste rajamise Tõravere tootmisüksusesse. Antud investeeringuprojekti tulemusena on tänu efektiivsemale ja suuremale tootlikkusele, võimalik vastu tulla kliendi kasvavatele tellimusmahtudele ning laiendada oma toote portfooliot karpide ja kleebisetikettide vallas.

https://ttprint.ee/wp-content/uploads/2023/07/1022-574-max-400x200.jpg

You cannot copy content of this page